Audit

štatutárny audit účtovnej závierky, audit výročných správ, audit konsolidovanej účtovnej závierky, akvizičný audit, due diligence.

Účtovníctvo a mzdy

komplexné vedenie účtovníctva externou formou, spracovanie DPH, komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie finančných výkazov, vypracovanie daňových priznaní

Poradenstvo

účtovné a ekonomické poradenstvo, pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii, zastupovanie klienta pred inštitúciami

Reporting

spracovanie reportov a analýz pre vedenie spoločnosti, spracovanie štatistík a hlásení pre inštitúcie

Prečo si vybrať našu spoločnosť

viac ako 26-ročné skúsenosti, kvalitné referencie, sústavné vzdelávanie, stabilný team, komunikácia v angličtine a nemčine, člen medzinárodnej asociácie IECnet, certifikát ISO 9001:2008

Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy


"Sme tu pre Vás viac ako 26 rokov"

SAAUS_2016_podpis Firma Sahesa má mnohoročné skúsenosti s vykonávaním audítorskej činnosti v akciových spoločnostiach, výrobných spoločnostiach, neziskových organizáciách (občianskych združeniach, nadáciách), spoločnostiach s ručením obmedzeným, obcí, u obchodníkov s c.p., grantov EU, vysokých škôl a pod. Okrem audítorskej činnosti, spoločnosť poskytuje aj komplexné vedenie účtovníctva a mzdovej agendy vrátane spracovania DPH, daňových priznaní, účtovného a ekonomického poradenstva.