Monthly Archives: marec 2016

Občasník 5- DPH

Vzhľadom k tomu, že v priebehu roka 2015 bola prijatá ďalšia novela zákona o DPH, v nasledujúcom texte Vás chceme upozorniť na tieto zmeny: – Od januára 2016 môžu firmy platiť štátu DPH, až keď im odberateľ prác, služieb a tovaru uhradí faktúru. Týka sa to len podnikov s ročným obratom do 100 tis. eur […]

Continue Reading

Občasník 4

Novela obchodného zákonníka V apríli 2015 bola schválená a prezidentom podpísaná novela obchodného zákonníka, niektoré z ustanovení platia už teraz, ostatné od 1.1.2016 Spoločník, konateľ, prokurista, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa, člen dozornej rady , tichý spoločník nesmie od 29.4.2015 spoločnosti poskytnúť úver v hotovosti, len bezhotovostne. Týka sa to aj rôznych dotácii do […]

Continue Reading