Monthly Archives: august 2017

občasník 2-2017

O b č a s n í k     2 /  2 0 1 7   Radi by sme upozornili na novinky v súvislosti s daňovými zákonmi. Zatiaľ neprešli parlamentom, schválila ich len vláda, ale zrejme ani v parlamente nebude problém s ich schválením. Ide v stručnosti o tieto novely: Mení sa zákon o správe daní, ktorý reformuje a uvoľňuje daňové tajomstvo. Informácie, ktoré doteraz podliehali daňovému tajomstvu […]

Continue Reading