Monthly Archives: november 2017

občasník 3/2017

Radi by sme v krátkosti  upozornili  na novinky v súvislosti s novelou zákona o účtovníctve.   Jej účinnosť bude od 1.1.2018. V prípade zlúčenia alebo rozdelenia zlúčením nástupnícka účtovná jednotka pri zostavení otváracej súvahy k rozhodnému dňu prehodnotí veľkostné podmienky a zohľadňuje prevzatú hodnotu majetku a počet zamestnancov zanikajúcej účtovnej jednotky Dáva sa dôraz na to, aby zostatky účtov z hlavnej knihy […]

Continue Reading