Monthly Archives: február 2018

Účtovníctvo a daňový poriadok 1/2018

Zákon o účtovníctve – Predlženie času archivácie účtovných dokladov z 5 na 10 rokov v písomnej alebo elektronickej forme. Pokuta za porušenie povinnosti pri archivácii môže byť až do 100 tis. eur. – Možnosť zrušenia živnosti pre FO a PO za opakované porušenie povinností a pokutu do 3 mil. eur. Ide o prípady, keď sa napr. […]

Continue Reading