Monthly Archives: jún 2018

Zmena stravného

Počnúc 1.6.2018  sa upravujú sadzby stravného v zmysle Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. stravné nasledovne: 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín. Uvedená zmena stravného […]

Continue Reading