Monthly Archives: august 2018

Prepočet zahraničnej meny na EUR

Pri prepočte zahraničnej meny na menu EUR je dôležité hneď na začiatku stanoviť, či sa jedná o daňovníka, ktorý je alebo nie je účtovnou jednotkou. Ak daňovník (rezident SR) nie je účtovnou jednotkou, môže sa rozhodnúť, aký prepočítací kurz použije. Podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov pri príjmoch sú to nasledovné kurzy: […]

Continue Reading

Daňový rezident SR. Konflikt dvojitej rezidencie

Podľa zákona o dani z príjmov daňovým rezidentom SR je daňovník, ktorý z dôvodu svojej osobnej príslušnosti k územiu SR podlieha na tomto území neobmedzenej (celosvetovej) daňovej povinnosti (viď § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov). Podľa § 2 písm. d) bod 1 zákona o dani z príjmov rezidentom SR, t.j. daňovníkom s […]

Continue Reading