Monthly Archives: september 2018

GDPR v skratke

Skratka GDPR znamená General data protection regulation. GDPR je od 25.05.2018 azda najviac vyhľadávaným slovom na internete, keďže od tohto dátumu vstúpilo do platnosti Nariadenie EÚ a Smernica EÚ. Ide o najväčšiu zmenu  v ochrane osobných údajov obyvateľov EÚ za posledné roky. GDPR je priamo účinné vo všetkých štátoch EÚ. Jedná sa o právny predpis vyššej právnej sily […]

Continue Reading

Zdaňovanie príležitostných príjmov

Od 1.1.2018 bolo do ustanovenia § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov doplnené, že „za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ […]

Continue Reading

Poradíme vám, ako na optimalizáciu daní

Optimalizácia daní je to, čo zaujíma prevažnú väčšinu podnikateľov. Nikto predsa nechce platiť zbytočne vysoké dane. Zákonná optimalizácia daní pritom nie je nič zlé. Nejde o žiadne podvody ani nečisté praktiky. Podnikateľ jednoducho využije zákonné možnosti, ktoré mu legislatíva ponúka. Prečítajte si, v čom všetkom viete nastaviť daňové povinnosti tak, aby ste na konci roka platili čo […]

Continue Reading