Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Oprava chýb minulých období

Ak uplynie lehota na podanie riadneho daňového priznania, resp. opravného daňového priznania, a účtovná jednotka zistí, že je povinná vykonať opravu, vtedy už podáva dodatočné daňove priznanie.
Read More

Daňové priznanie, optimalizovanie dane a 2%

Po skončení kalendárneho roka si účtovné jednotky, či už právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, každoročne kladú otázku, kto im vysporiada ich daňové povinnosti - daňové priznanie a tiež ako majú najefektívnejšie optimalizovať svoje dane.
Read More

Súhrnný výkaz DPH – 2. časť

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze nie sú úplné alebo správne, postupuje pri oprave týchto údajov v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty alebo po uplynutí tejto lehoty na podanie súhrnného výkazu.
Read More

Poskytovanie darov

Zásadnou podmienkou pri darovaní je uzatvorenie darovacej zmluvy, v ktorej vystupuje darca a obdarovaný.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)