Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňové priznanie, optimalizovanie dane a 2%

Daňové priznanie a najefektívnejšie optimalizovanie dane

Po skončení kalendárneho roka si účtovné jednotky, či už právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, každoročne kladú otázku, kto im vysporiada ich daňové povinnosti – daňové priznanie a tiež ako majú najefektívnejšie optimalizovať svoje dane. Je prirodzené, že podnikateľ, resp. konateľ spoločnosti túto povinnosť a zodpovednosť prenechá na svoju účtovníčku alebo celé ekonomické oddelenie. A ak takej osoby niet, vyhľadá externú spoločnosť, ktorá sa danej problematike venuje.

Spoločnosť SAHESA s.r.o. ponúka už viac ako 25 rokov svoje odborné skúsenosti a poradenstvo, vedenie účtovníctva, audítorstvo, vypracovanie daňových priznaní a príslušných výkazov, ako aj komplexné vedenie mzdového účtovníctva. Tieto služby ponúka nielen malým, ale aj veľkým spoločnostiam v tuzemsku a v zahraničí.

Venujte svoju pozornosť veciam a činnostiam, vďaka ktorým rozvíjate a expandujete Vašu spoločnosť. Outsourcovať služby v oblasti účtovníctva a daní sa Vám rozhodne oplatí.
Termín na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok sa blíži. Do 31.marca majú účtovné jednotky povinnosť nielen vyhotoviť a zaslať daňové priznanie, ale v rovnakej lehote aj uhradiť vyčíslenú daň správcovi dane.

Nezabudnite, že fyzické a právnické osoby, majú možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskych združeniam, nadáciám, resp. iným vybraným prijímateľom. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, pričom minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,-eur.

Daňové priznanie a termíny podaní

V prípade predĺženia lehoty na podanie daňového priznania (napr. do 30. júna, resp. 30. septembra), poukazuje sa podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne, v ktorom sa bude podávať daňové prizananie.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)