Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Minimálna daň pre právnické osoby

Minimálna daň pre právnické osoby

Minimálna daň pre právnické osoby

S účinnosťou od 1.1.2024 sa znovu zavádza minimálna daň pre právnické osoby. 

Určite si pamätáte daňové licencie, ktoré boli upravené v daňovej legislatíve v rokoch 2014 až 2017.

Pod pojmom minimálna daň treba chápať daň, ktorú je právnická osoba povinná uhradiť za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

A to bez ohľadu na výsledok hospodárenia.

Túto minimálnu daň budú platiť len právnické osoby, ktorých príjmy podliehajú zdaneniu na území Slovenskej republiky.

O tom, či daňovník (právnická osoba) bude platiť daň, rozhodne podané daňové priznanie.

Sleduje sa totiž výška daňovej povinnosti vykázaná v daňovom priznaní.

Dôležité je upozorniť aj na to, že daňovník, ktorý vykáže daňovú stratu v daňovom priznaní, rovnako tak aj daňovník, ktorý vykáže  nižšiu daňovú povinnosť ako je výška minimálnej dane, je povinný zaplatiť minimálnu daň.

Poďme si povedať, aké sú výšky minimálnej dane pre právnické osoby:

1. 340 , ak zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevýšia sumu 50000 ,

2. 960 , ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú v rozsahu od 50000 do 250000 ,

3. 1920 , ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú v rozsahu od 250000 do 500000 ,

4. 3840, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) prevýšia sumu 500000 .

Táto minimálna daň sa môže znížiť v prípade, že právnická osoba podáva daňové priznanie za kratšie obdobie ako 12 mesiacov.

Ďalšia možnosť znížiť daň až na polovicu sa bude týkať tých právnických osôb, ktoré zamestnávajú osoby so ZŤP,  a to najmenej 20% z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách.

Minimálna daň právnických osôb sa prvýkrát uplatní v roku 2025 za obdobie 2024.

Hovorí o tom prechodné ustanovenie §52 zz odsek 5 zákona o dani z príjmov.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)