Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a noc od 01.05.2019

Nie je to tak dávno, čo sme riešili nové príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a noc. Keďže tieto platili do 30.04.2019, nebudeme ich bližšie už rozoberať, nakoľko od 01.05.2019 je potrebné počítať s novými príplatkami. Nové príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a noc sa týkajú všetkých zamestnancov. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a noc bližšie upravuje zákonník práce v § 122 až 123.

Od 01.05.2019 sa mení výška týchto príplatkov a to nasledovne:

1/ príplatok za prácu v sobotu – 50% min. mzdy v €/hod – min. suma 1,495 €/hod.
2/ príplatok za prácu v nedeľu – 100% min. mzdy v €/hod – min. suma 2,989 €/hod.
3/ príplatok za prácu v noci – 40% min. mzdy v €/hod – min. suma 1,196 €/hod.
a ak ide o rizikové povolanie, tak 50% min. mzdy v €/hod.

Príplatok za prácu vo sviatok zostáva nezmenený, t.j. vo výške 100% priemerného zárobku zamestnanca, min. vo výške 2,989 €/hod.

  • Nová výška príplatkov sa od 01.05.2019 bude týkať zamestnancov, ktorí sú:
    v trvalom pracovnom pomere
  • alebo ktorí pracujú na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V tejto súvislosti upozorňujeme zamestnávateľov na súbeh príplatkov. Každý príplatok sa posudzuje osobitne. Napríklad ak zamestnanec pracuje v sobotu, ktorá pripadne na sviatok, patrí takému zamestnancovi okrem príplatku za prácu vo sviatok aj príplatok za prácu v sobotu.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)