Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia

rocne zuctovanie zdravotneho poistenia

Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia

V zmysle §19 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení realizuje ročné zúčtovanie zdravotného poistenia každá zdravotná poisťovňa a to vždy za predchádzajúci kalendárny rok.

Povinnosť oznámiť výsledok jej prislúcha spravidla do 30. Septembra.

V prípade, ak poistenec (platiteľ poistného) mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, potom povinnosť vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za predchádzajúci rok má zdravotná poisťovňa do 31. Októbra.

Každá zdravotná poisťovňa kontroluje zaplatené preddavky na zdravotné poistenie s výškou poistného, ktorá mala byť zaplatená z vymeriavacieho základu (skutočných príjmov). V prípade, že poistenec (platiteľ poistného) menil zdravotnú poisťovňu, ročné zúčtovanie vykoná ešte pôvodná zdravotná poisťovňa.

Zdravotné poisťovne nevykonávajú ročné zúčtovanie všetkým subjektom. Nižšie uvádzame jednoduchý prehľad poistencov, ktorým príslušná zdravotná poisťovňa vykoná a oznámi výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci kalendárny rok:

1/ zamestnancovi s príjmom nižším ako 6840,-EUR
2/ zamestnancovi, ktorý mal v priebehu roku viacerých zamestnávateľov
3/ zamestnancovi, ktorý mal peňažné plnenie oslobodené od dane (13. a 14.plat)
4/ zamestnancovi, ktorý v priebehu roku čerpal neplatené voľno
5/ samoplatiteľovi
6/ samostatne zárobkovo činnej osobe
7/ poistencovi štátu (osoba, ktorá poberá peňažná príspevok na opatrovanie, alebo osoba na rodičovskej dovolenke)
8/ osoba, ktorá sa stala v sledovanom období zdravotne ťažko postihnutá
9/ ďalšie osoby, ktoré napríklad boli časť roka v cudzine, alebo mali viac súbežných zárobkových činností.

Výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia je buď preplatok (respektíve 0) alebo nedoplatok.

Príslušná zdravotná poisťovňa doručuje výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia podľa trvalého bydliska alebo sídla podnikania, zároveň do e-pobočky na webe príslušnej zdravotnej poisťovne.

Tým subjektom, ktoré majú aktivovanú e-schránku na www.slovensko.sk, zdravotná poisťovňa výsledok ročného zúčtovania doručí elektronicky.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)