Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Filozofia

Filozofia

Základný cieľ, ktorý sme si stanovili, je okrem auditu a vedenia účtovníctva poskytnúť klientovi pridanú hodnotu vo forme vysokej profesionality a prispôsobivosti jeho potrebám.

Súčasťou  vedenia účtovníctva našou spoločnosťou patria bezplatné konzultácie a priebežná optimalizácia.

Našou prioritou je poskytovanie služieb a odborných rád klientom tak, aby sa mohli plne venovať svojej podnikateľskej činnosti, bez toho, aby boli zaťažení ekonomickými a daňovými zmenami, ktoré sú v našej legislatíve pomerne časté.

Zamestnávame ľudí, ktorí sú zodpovední, a ktorým záleží na tom  čo robia a aké služby poskytujú. Uvedomujeme si, že od odbornosti a motivácie našich zamestnancov závisí úspech našej spoločnosti, preto sa snažíme vytvárať interné prostredie vo firme, v ktorom majú zamestnanci vytvorené všetky podmienky na vzdelávanie a rozvoj.

Manažment spoločnosti vedomý si svojej zodpovednosti za kvalitu, vyhlasuje svoju Politiku kvality s nasledovnými princípmi: 

Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.

Vysoká kvalita všetkých činností poskytovaných v oblasti auditu a účtovníctva je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu.

Kvalita je prvá a základná úloha, za ktorej splnenie zodpovedajú pracovníci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.

Zaväzujeme sa spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.

Externých pracovníkov aktívne začleňujeme do nášho systému manažérstva kvality.

Trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality je podporované a zabezpečované aktívnym prístupom pracovníkov na všetkých úrovniach spoločnosti.

Každý náš pracovník je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.

Starostlivosť o sociálne zabezpečenie, životné a pracovné prostredie je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.

Niektorí z našich významných klientov

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)