Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Prečo si vybrať našu spoločnosť

Audítorská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť Sahesa so sídlom v Bratislave vznikla v roku 1993.

Ako jednej z prvých audítorských právnických osôb nám Ministerstvo financií udelilo povolenie overovať účtovníctvo a účtovnú závierku podľa Zákona o audítoroch a audítorskej činnosti. Sahesa patrí od svojho vzniku k dynamicky sa rozvíjajúcim audítorským spoločnostiam na Slovensku.

Viac ako dvadsaťročné praktické skúsenosti potvrdili nutnosť vybudovania väčšieho kvalifikovaného tímu poradcov, audítorov, účtovníkov, dosahujúcich vysokú úroveň špecializácie a profesionality. Takýto stabilný, štrnásťčlenný  tím auditu, účtovníctva a podnikového poradenstva, vytvorili podmienky pre poskytovanie komplexných služieb od poradenstva cez spracovanie účtovníctva až po štatutárny audit účtovnej závierky podľa slovenských i medzinárodných audítorských štandardov (IAS) pre podnikateľov, ako aj štátnym inštitúciám a organizáciám finančného a kapitálového trhu.

Sahesa s.r.o. je členom Slovenskej komory audítorov, registrovaná ako audítor – právnická osoba pod číslom licencie 26, ktorá ju oprávňuje na výkon audítorskej činnosti.

Okrem hlavnej audítorskej činnosti, spoločnosť poskytuje aj kompletný manažment účtovnej a mzdovej agendy vrátane prípravy daňových priznaní, účtovníckeho a ekonomického poradenstva. V súčasnosti vedieme podvojné a jednoduché účtovníctvo pre cca 100 spoločností. Našu klientelu tvoria spol s .r.o., podnikatelia fyzické osoby,  a.s., obč. združenia, nadácie, firmy so zahraničnou účasťou. Naša klientela vznikla a vzniká zväčša z dobrých referencií prostredníctvom našich stabilných klientov.

Naša spoločnosť získala oprávnenie používať certifikačnú značku kvality ISO 9001:2008 od 14.1.2009.

Audítorská, účtovnícka a konzultačná spoločnosť
Overovanie účtovníctva a účtovnej závierky
Manažment účtovnej a mzdovej agendy
Príprava daňových priznaní, účtovnícke a ekonomické poradenstvo

Kontakt

  • Miletičova 21
    821 08 Bratislava
  • 02/4464 41 88
    02/4464 41 89
  • sahesa@sahesa.sk

Ebook zdarma

Vyhnite sa problémom a nezabudnite ani na jednu z DÔLEŽITÝCH zmien v roku 2024!

STIAHNITE SI FREE EBOOK

Publikácia

Kolektív pracovníkov Sahesy v roku 1994 preložil a upravil na podmienky SR “Zbierku súvzťažností” od popredného českého ekonóma J. Jindráka. Táto publikácia bola prvou publikáciou svojho druhu na Slovensku.

Vydali sme

“Súvzťažnosti k účtovej osnove do vrecka”. Naša spoločnosť taktiež pravidelne prispieva do odborných článkov a publikácií.

Sponzorstvo

Naša spoločnosť sa snaží pomáhať aj v oblastiach odkázaných na finančné príspevky. Každoročne vyčleňuje časť prostriedkov na sponzorstvo predovšetkým do školstva, športu a zdravotníctva. Uvítali sme aj možnosť prispiesť neziskovým organizáciám formou 2 % dane zo závislej činnosti, ako aj možnosť pre právnické osoby poskytnúť týmto organizáciam 2 % dane zo zisku. Našim sponzorstvom pomáhame organizovať akcie Fakulty Managementu Univerzity Komenského Našim sponzorstvom sme prispeli aj prvému slovenskému výstupu na horu Annaphurnu

Niektorí z našich významných klientov

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)