Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Účtovníctvo

Účtovníctvo - Sahesa Bratislava

Pre zachovanie profesionality v oblasti účtovníctva, sa podieľajú naši pracovníci aj asistenti audítora priamo na účtovaní podnikateľských subjektov. Vedieme externe účtovníctva na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility. Profesionalita našich účtovníkov je potvrdená certifikátmi v Komore účtovníkov, ktorá zabezpečuje ich sústavné školenie z hľadiska nových legislatívych noriem. Dlhoročná vernosť našich klientov je toho dôkazom

Rozsah poskytovaných prác

 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
 • spracovanie podkladov a evidenicia DPH, k dani z motorových vozidiel
 • spracovanie mzdovej a personálnej agendy: výpočet miezd zamestnancom, ich evidencia, spracovanie výkazov pre poisťovne, vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • komunikácia s poisťovňami, ELDZ, rôzne potvrdenia zamestnancom
 • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat
 •  vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi
 • realizujeme aj vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností
 • zabezpečujeme spätné rekonštrukcie účtovníctva

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie. Snahou spoločnosti je, aby služby, ktoré poskytuje neboli len strohými a automaticky poskytnutými informáciami, ale aby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj spoločnosti klienta.

Zastupovanie v daňovom konaní

V rámci zastupovania v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, poskytneme adresu pre doručovanie, zabezpečujeme odvolania, žiadosti o obnovu konania atď.

Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty

Daňovník je povinný do 30 dní od svojho vzniku sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade na účely platenia dane z príjmov, v prípade splnenia určitých zákonom stanovených kritérií je povinný sa zaregistrovať na účely platiteľa dane z pridanej hodnoty. Včasnú registráciu ako i potrebné náležitosti v rámci služby registrácie pripravíme na základe plnej moci klienta.

Odmena za služby

Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od počtu dokladov za mesiac a počtu zamestnancov. Cena sa stanoví na základe rokovania s klientom pričom v cene je zahrnuté aj poradenstvo v bežnom roku.

Ručenie

V oblasti vedenia účtovníctva máme riziko prípadných nesprávností poistené ako spoločnosť. Do dnešného dňa sme však neboli nútení túto poistku využiť, čo v neustále sa meniacich legislatívnych podmienkach SR oprávnene považujeme za úspech.

Radi zabezpečíme splnenie Vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali najvyšší efekt. Tešime sa na spoluprácu, v rámci ktorej Vám budeme môcť preukázať naše odborné služby

Zastupovanie v daňovom konaní
Registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty
Ručenie

Kontakt

 • Miletičova 21
  821 08 Bratislava
 • 02/4464 41 88
  02/4464 41 89
 • sahesa@sahesa.sk

Ebook ZDARMA

Vyhnite sa problémom a nezabudnite ani na jednu z DÔLEŽITÝCH zmien v roku 2024!

STIAHNITE SI FREE EBOOK

Niektorí z našich významných klientov

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)