Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Čerpanie neplateného voľna bez náhrady mzdy

Neplatene volno

Čerpanie neplateného voľna bez náhrady mzdy

Neplatené voľno máme zadefinované v Zákonníku práce ako pracovné voľno bez náhrady mzdy.

Zamestnávateľ nemôže jednostranne určiť jeho čerpanie.

Zamestnanec však môže požiadať zamestnávateľa o poskytnutie neplateného voľna a to z dôvodov, ktoré sú definované v Zákonníku práce v §141 odsek 3.

Uvedené ustanovenie hovorí o prekážkach v práci na strane zamestnanca.

V súvislosti s poskytnutím neplateného voľna vznikajú tak strane zamestnanca ako aj na strane zamestnávateľa povinnosti voči Sociálnej poisťovni a tiež Zdravotnej poisťovni, na ktoré je dobré vopred pamätať. 

V období, počas ktorého sa zamestnancovi poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy, sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti.

Prerušenie oznamuje Sociálnej poisťovni zamestnávateľ a to elektronicky cez e-Služby Sociálnej poisťovne.

Čo sa týka zdravotného poistenia. Počas čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy sa zdravotné poistenie neprerušuje, avšak zamestnávateľ má povinnosť zamestnanca odhlásiť zo zdravotnej poisťovne.

Na druhej strane zamestnanec je povinný osobne navštíviť pobočku príslušnej zdravotnej poisťovne a prihlásiť sa ako samoplatieľ v rozhodujúcom období.

Čiže v období poskytnutia neplateného voľna.

Zamestnanec má tiež povinnosť odviesť preddavky na zdravotné poistenie za obdobie neplateného voľna, keďže v tomto období nie je zamestnancom na účely zdravotného poistenia.

Po skončení neplateného voľna, je zamestnávateľ povinný ukončiť prerušenie v Sociálnej poisťovni a prihlásiť zamestnanca v zdravotnej poisťovni.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)