Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Účtovníctvo

Stravné od 1.7.2023

Stravné od 1.10.2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením číslo 368 z roku 2023 Zbierky zákonov zvyšuje stravné s účinnosťou od 1.10.2023
Read More
Vydavky zamestnavatela

Výdavky zamestnávateľa

Výdavky zamestnávateľa práve v súvislosti s výkonom práce z domu (home-office). Zákon o dani z príjmov č. 595 z roku 2003 Zbierky zákonov okrem iného rieši aj uplatňovanie daňových výdavkov.
Read More
Praca z domu

Práca z domu

Práca z domu je jednou z najflexibilnejších foriem zamestnania. Ide o alternatívnu formu k tradičnému pracovnému pomeru, aký poznáme.
Read More
kontrolny vykaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

Povinnosť vytvárať a odosielať kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty majú tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty.
Read More

Dlžné poistné

Generálny pardon je príležitostný systém oddĺženia. V súčasnosti prebieha generálny pardon na existujúcom dlhu voči Sociálnej poisťovni.
Read More
Nevycerpana dovolenka

Nevyčerpaná dovolenka

Povinnosťou personálnej a mzdovej učtárne na prelome rokov je to, že vypracuje ročný prehľad o nároku a o čerpaní dovolenky
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)