Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Účtovníctvo

Danovy bonus na zaplatene uroky

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky nie je celkom nový pojem. V zákone o dani z príjmov je bližšie definovaný v §33a. Do praxe sa zaviedol od roku 2018. V podmienkach SR rozlišujeme dva daňové bonusy a síce daňový bonus na dieťa (podľa §33 zákona o dani z príjmov) a daňový bonus na zaplatené úroky (podľa §33a zákona o dani z príjmov).
Read More
Príkazná zmluva

Príkazná zmluva 2. časť

Medzi výhody z príkaznej zmluvy radíme to, že nemusí dodržiavať podmienky stanovené v Zákonníku práce ako aj všeobecne záväzné predpisy. Tento typ zmluvy sa neprihlasuje do Sociálnej poisťovne.
Read More
Identifikacne cislo

Identifikačné číslo právneho vzťahu

Od nového roku 2021 pribudla zamestnávateľom povinnosť uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Uvedené vyplýva z novely zákona o Socíálnom poistení.
Read More
Spotreba pohonnych latok

Spotreba pohonných látok PHL

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v §19 ods. 2 upravuje uplatnenie spotreby PHL do daňových výdavkov. S účinnosťou od 21.7.2020 tu nastala zmena, ktorú si dnes bližšie priblížime.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)