Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Účtovníctvo

Otcovska dovolenka

Otcovská dovolenka

S účinnosťou od 1. novembra 2022 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a tiež Zákon o sociálnom poistení.
Read More
Zrazky zo mzdy

Zrážky zo mzdy

Zrážky zo mzdy sú legislatívne upravené v paragrafe 131 Zákonníka práce a tiež v Exekučnom poriadku.
Read More
volne pracovne miesto

Voľné pracovné miesto

Každý zamestnávateľ má povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona číslo 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Read More

Zmena stravného od 1.9.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo Opatrenie číslo 281/2022 Z.z. o sumách stravného a tiež Opatrenie číslo 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
Read More
Závierkové účtovné prípady

Závierkové účtovné prípady

Daňovník je povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia. Zároveň daňovníkovi plynie lehota na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok a to v termíne na podanie daňového priznania, čiže do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
Read More
danovy bonus

Daňový bonus od 1.7.2022

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude mať dve účinnosti od 1.7.2022 a od 1.1.2023, priniesla zmeny v poberaní daňového bonusu na dieťa.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)