Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Účtovníctvo

Obchodný register – 1. časť

Novela Obchodného zákonníka a zákona o Obchodnom registri rozšírila okruh povinných osobných údajov pre zápis do Obchodného registra o rodné číslo a číslo občianskeho preukazu.
Read More
Zmeny v zákone o DPH

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.7.2021

Zákon číslo 222 z roku 2004 Zbierky zákonov o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon o DPH) je azda najviac prepracovaným zákonom s množstvom doplňujúcich zmien. Aktuálne zmeny účinné od 1.7.2021 sa týkajú viacerých oblastí.
Read More

Saldokonto

Finančná správa v rámci digitalizácie a proklientského prístupu, ktorým sa snaží posilniť dobrovoľné plnenie si daňových povinností, zverejnila informáciu, že spustila nový projekt s názvom Saldokonto.
Read More

Preddavky na daň z príjmov PO – 1. časť

Novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z.z. nadobudla účinnosť dňom 1.1.2021. Došlo v nej k zásadným zmenám v platení preddavkov na daň z príjmov PO. Najskôr si však povedzme ako je preddavok definovaný v zákone.
Read More
Odklad danoveho priznania

Odklad daňového priznania

Oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania budú môcť daňovníci e-mailom. FR SR zverejnilo dňa 16.3.2021 tlačovú správu, v ktorej sa uvádza jednoduchší spôsob odkladu daňového priznania za rok 2020.
Read More
Danovy bonus na zaplatene uroky

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky nie je celkom nový pojem. V zákone o dani z príjmov je bližšie definovaný v §33a. Do praxe sa zaviedol od roku 2018. V podmienkach SR rozlišujeme dva daňové bonusy a síce daňový bonus na dieťa (podľa §33 zákona o dani z príjmov) a daňový bonus na zaplatené úroky (podľa §33a zákona o dani z príjmov).
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)