Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Účtovníctvo

Závierkové účtovné prípady

Závierkové účtovné prípady

Daňovník je povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia. Zároveň daňovníkovi plynie lehota na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok a to v termíne na podanie daňového priznania, čiže do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
Read More
danovy bonus

Daňový bonus od 1.7.2022

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude mať dve účinnosti od 1.7.2022 a od 1.1.2023, priniesla zmeny v poberaní daňového bonusu na dieťa.
Read More
Elaktronicka PN

Elektronická PN

Novelou zákona o Sociálnom poistení číslo 125/2022 Z.z., ktorá nadobudne účinnosť 1. júna 2022, sa zavádza elektronické potvrdzovanie dočasných pracovných neschopností.
Read More
Digitalne uctovnictvo

Digitálne účtovníctvo

Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, je povinný pri skončení živnosti upraviť základ dane.
Read More

Zvýšenie stravného

V zbierke zákonov bolo zverejnené opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa zvyšjú sumy stravného od 1.5.2022
Read More
ukoncenie podnikania

Ukončenie podnikania

Pri ukončení podnikania (samostatne zárobkovej činnosti) je potrebné dodržať niekoľko krokov, pri SZČO a podnikateľských subjektoch.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)