Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Mesiac: január 2020

Novela zakona o DPH

Novela zákona o DPH od 1.1.2020

Novela zákona o DPH, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2020 reaguje na novú smernicu Rady EÚ 2018/1910, ktorá mení doteraz platnú Smernicu 2006/112/E o spoločnom systéme DPH.
Read More
dochodci zmena

Zmeny od roku 2020 vo vzťahu k dôchodcom

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č.321/2019 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá upravila právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku ako aj priznanie dôchodku pre účely Sociálnej poisťovne.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)