Monthly Archives: január 2020

Novela zákona o DPH od 1.1.2020

Novela zákona o DPH, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2020 reaguje na novú smernicu Rady EÚ 2018/1910, ktorá mení doteraz platnú Smernicu 2006/112/E o spoločnom systéme DPH. Od 1.1.2020 sa zavádzajú spoločné pravidlá, ktorých hlavným cieľom je zjednodušiť a uľahčiť cezhraničné obchodovanie s tovarom. Hlavné zmeny účinné od 1.1.2020 sme zhrnuli do nasledovných štyroch bodov. 1. Zavádza sa nový pojem „call-offstock“. […]

Continue Reading

Zmeny od roku 2020 vo vzťahu k dôchodcom

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č.321/2019 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá upravila právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku ako aj priznanie dôchodku pre účely Sociálnej poisťovne. Na začiatku považujeme za potrebné zdôrazniť, že dôchodkový vek určuje Sociálna poisťovňa a to na žiadosť poistenca. Od 1.1.2020 sa pri posúdení vzniku, trvania alebo zániku sociálneho poistenia a […]

Continue Reading