Monthly Archives: december 2018

Nová povinnosť pre všetky firmy od 1.11.2018

Od 1.11.2018 vzniká firmám nová povinnosť zapísať údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra. Z tejto povinnosti sú vyňaté tie firmy, ktoré sú zapísané do registra partnerov verejného sektora. Konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá skutočne ovláda firmu a má prospech z jej činnosti. Táto povinnosť sa týka teda všetkých firiem zapísaných v obchodnom registri, okrem stanovených výnimiek. […]

Continue Reading

Sankcie a pokuty v správe daní

Daňový úrad je pre väčšinu podnikateľov pomerne veľkým strašiakom. V prípade ohlásenia daňovej kontroly nastáva stres a panika. Pritom nejde o nič mimoriadne. Ak podnikateľ pozná svoje práva a povinnosti, nemá sa čoho báť. Aj keď sa stane, že správca dane uloží nejakú pokutu, nenastáva koniec sveta. Za čo daňový úrad môže uložiť pokutu? Dozviete […]

Continue Reading

Výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

Pri zahraničnej pracovnej ceste sa výška stravného bude odvíjať od miesta pracovnej cesty a tiež od štátov, cez ktoré zamestnanec bude prechádzať. Pre správne vyčíslenie cestovných náhrad (stravného) je potrebné zistiť, koľko hodín zamestnanec strávi mimo územia SR. Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné pri vyúčtovaní cestovných náhrad sledovať dátum a hodinu prekročenia hraníc. V prípade leteckej dopravy […]

Continue Reading