Monthly Archives: júl 2018

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018

Za rok 2018 si daňovník môže uplatniť tieto nezdaniteľné časti základu dane: 1/ NčZD na daňovníka, 2/ NčZD na manželku/manžela, 3/ príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 4/ a novú NčZD na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Nová nezdaniteľná časť základu dane za rok 2018 Ide o preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou […]

Continue Reading

Kto má povinnosť auditu pre rok 2018?

Povinnosť auditu sa týka predovšetkým obchodných spoločností, ktorých obrat a majetok sa pohybuje v miliónoch eur. Či ide o veľkú nadnárodnú korporáciu z Bratislavy alebo rodinný podnik z východného Slovenska, vždy je potrebné skúmať tri základné ukazovatele. Ktoré to sú, sa dozviete, ak budete čítať ďalej. Povinnosť auditu určuje zákon o účtovníctve Ak váš obrat za účtovné obdobie prekročí 2 milióny […]

Continue Reading

Elektronická komunikácia so správcom dane

Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe sa rozširuje okrem daňových subjektov (platiteľov DPH), daňových poradcov za daňový subjekt, ktorý zastupuje pri správe daní, advokátov za daňový subjekt, ktorý zastupuje pri správe daní, aj o všetky: 1/ PO – zapísané v obchodnom registri (povinnosť […]

Continue Reading