Monthly Archives: august 2019

Zákon proti byrokracii II. časť

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril portálové riešenie prostredníctvom ktorého si orgány verejnej moci môžu plniť ich zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona proti byrokracii. Týmto portálom je web stránka http://www.oversi.gov.sk. Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzickým ako aj právnickým osobám v roku 2019 priniesla ďalšie odbúravanie povinností dotknutých osôb nosiť na […]

Continue Reading

Zákon proti byrokracii I.časť

Výpis a odpis z Registra trestov Slovenskej republiky ako aj ďalšie výpisy a potvrdenia nebudú môcť úrady žiadať od občanov ani od iných podnikateľských subjektov. Od 1.9.2019, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy (ďalej len zákon proti byrokracii), došlo k zrušeniu povinností […]

Continue Reading

Vedenie účtovníctva – Sahesa Bratislava

Audítorská a účtovno-poradenská spoločnosť Sahesa, s. r. o. Bratislava už viac ako 25 rokov poskytuje profesionálne služby vedenia a spracovania účtovníctva. Pre našich externých klientov zabezpečujeme kompletné služby vedenia účtovníctva. Služby vedenia účtovníctva kompletné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva outsourcingovou formou, spracovanie podkladov a evidencia DPH, spracovanie podkladov a evidencia k cestnej dani, spracovanie štatistických […]

Continue Reading