Monthly Archives: máj 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným – 2. časť

Post Image

V prvej časti tematiky Spoločnosť s ručením obmedzeným – 1. časť sme sa venovali základným údajom potrebným pre založenie s.r.o. a pochopeniu postavenia orgánov spoločnosti. Stručne sme uviedli výhody a nevýhody s.r.o. Ďalej sa pozrieme na súčasnú situáciu v otázke obmedzenia práv na zakladanie spoločnosti. Z definície § 105a a 105b Obchodného zákonníka vyplýva, že: 1/ Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže […]

Continue Reading

Spoločnosť s ručením obmedzeným – 1. časť

Post Image

Jednou z najčastejšou formou podnikania je spoločnosť s ručením obmedzeným. Obchodný zákonník upravuje v §105 až 153 spoločnosť s ručením obmedzením. Spoločnosť s ručením obmedzeným môžeme smelo zaradiť medzi kapitálové spoločnosti a to z dôvodu toho, že základnou povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní spoločnosti, ale povinnosť viesť určitý kapitál (či už peňažný alebo nepeňažný). Spoločnosť s ručením obmedzeným […]

Continue Reading