Monthly Archives: november 2018

Zahraničná pracovná cesta, Formulár PD A1

V prípade vyslania zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu do štátov EÚ je potrebné postupovať v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a opatrenia MF SR č. 401/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách a tiež v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Azda málo zamestnávateľov vie, že je ich […]

Continue Reading

Podiely na zisku (dividendy) zo zahraničia

V tomto článku ponúkame prehľad zdaňovania príjmu charakteru dividend (podielov na zisku) zo zahraničia. V prípade zmluvného štátu sa postupuje v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov. Zdaňovanie dividend ako aj výška sadzby dane je v týchto zmluvách vymedzená v článku „Dividendy“. Na to, aby sa zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia mohla uplatniť, je daňovník povinný preukázať platiteľovi príjmu […]

Continue Reading

Pozor na chyby v účtovníctve. Na čo si má dávať pozor živnostník a s.r.o.čka?

Chyby v účtovníctve môžu byť dôvodom veľkých problémov pre akúkoľvek firmu. V prípade zistení vážnych nedostatkov napríklad počas daňovej kontroly sa bavíme o riziku vysokých pokút, či dokonca hrozby väzenia. Je jasné, že tak vážne dôsledky hrozia len v prípade úmyselného podvodného konania. Avšak aj iné, menšie chyby môžu byť dôvodom pokút a sankcií. Čoho by sa mali vyvarovať živnostníci […]

Continue Reading