Monthly Archives: jún 2020

Som absolvent strednej a vysokej školy. Čo ďalej?

Post Image

Je smutné zistenie, že zo škôl vychádzajú čerství absolventi, ktorí vôbec netušia, aké sú ich povinnosti voči štátu a často krát sa nevedia hneď zaradiť do pracovného procesu. Nie každý samozrejme sa musí hlásiť na úrade práce v mieste svojho trvalého bydliska. Niektorí majú to šťastie, že už počas štúdia pracujú, resp. podnikajú a po skončení SŠ alebo […]

Continue Reading

Stravné v roku 2020

Post Image

Zamestnanec, ktorý v rámci svojej pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny, má v zmysle Zákonníka práce nárok na stravné. Definícia §152 Zákonníka práce sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu. Existujú samozrejme výnimky o ktorých si v krátkosti v závere povieme. Zamestnávateľ je teda povinný zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov buď priamo na pracoviskách alebo v ich […]

Continue Reading