Monthly Archives: júl 2020

Zákon o dani z príjmov 2.časť

Post Image

Aby sme hneď nadviazali na predchádzajú časť bloku, v ktorom sa venujeme úpravám a zmenám zák. č. 301/2019 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. s rôznymi účinnosťami, plynule pokračujeme v nasledovných bodoch: S účinnosťou od 1.1.2020 sa spresňuje definícia vkladov a dividend. Konkrétne v §2 písm. ac) je upravená definícia vkladu pre daňové účely, ktorá sa rozširuje o akcionárom a spoločníkom splatený príplatok do rezervného […]

Continue Reading

Zákon o dani z príjmov 1.časť

Post Image

Novela zákona o dani z príjmov č. 301/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov obsahuje niekoľko úprav s účinnosťami od 1.12.2019, 1.1.2020, 1.1.2021 a 1.1.2022. Tieto úpravy sa týkajú nasledovných oblastí: 1/ zníženie administratívnej náročnosti v oblasti predkladanie niektorých dokladov 2/ úpravy, zmeny a doplnenia týkajúce sa zamestnaneckých benefitov 3/ zmeny v platení preddavkov FO a PO 4/ zmeny v uplatňovaní daňovej straty 5/ zavedenie nového […]

Continue Reading