Monthly Archives: marec 2020

Zdaňovanie príjmov

Zdaňovanie príjmov Sadzby dane Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov je všeobecne známy a kľúčový, netreba ho zvlášť predstavovať. Keďže je práve obdobie uzatvárania účtovných kníh, vyhotovenia ročného zúčtovania daní a predovšetkým obdobie vypracovania a podávania daňových priznaní, bližšie v tomto článku rozoberieme sadzby dane, ktoré tento zákon definuje. Pre správny výpočet dane z príjmov či už […]

Continue Reading

Audit v spoločnosti a prečo je pre spoločnosti tak dôležitý?

Audit v spoločnosti. Prečo je dôležitý? Či už ide o povinný audit, ktorý vyplýva zo zákona alebo o audit dobrovoľný, každý z nich má svoje opodstatnenie. Kontrola účtovníctva firmy takouto formou je totiž pre ňu prínosom a audit tak predstavuje nevyhnutnú súčasť fungovania mnohých spoločností. Povinný audit Povinný audit vyplýva niektorým účtovným jednotkám zo zákona, […]

Continue Reading

Taxana – automatizovaný chatbot finančnej správy pre komunikáciu s občanmi

Taxana je automatizovaný chatbot, ktorý zaviedla finančná správa Koncom roka 2018 finančná správa spustila na svojej web stránke novinku – automatizovaný chatbot Taxana, čo je aplikácia, prostredníctvom ktorej je možná automatizovaná komunikácia medzi občanmi a finančnou správou. Pracovníci call centra finančnej správy radia daňovníkom aj naďalej, ale okrem nich im môže poradiť aj Taxana. Chatbot finančnej […]

Continue Reading