Monthly Archives: október 2019

Inventarizácia I. časť

Koniec kalendárneho roka je pre všetkých nesmierne náročný a zvlášť pre účtovníkov, audítorov. Každý podnikateľský subjekt má okrem iných povinností tiež povinnosť vykonať a to každoročne k 31.12. inventarizáciu. Zákonom o účtovníctve  č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov je upravená časť inventarizácie, konkrétne v § 29 a 30. Keďže často dochádza k zámene resp. nesprávnej interpretácii pojmov inventúry a inventarizácie, v tomto […]

Continue Reading

Povinná a dobrovoľná registrácia DPH

Zdaniteľnou osobu je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty určite nie je potrebné účtovným jednotkám zvlášť predstavovať. Je to alfa a omega, alebo teda jeden zo základných zákonov pre účtovníkov, audítorov a podnikateľov vôbec. Podľa §4 zákona o DPH má povinnosť […]

Continue Reading

Rekreačný poukaz v roku 2019

Rekreačný poukaz v roku 2019 – najčastejšie otázky Od roku 2019 sú novinkou pre zamestnancov aj zamestnávateľov príspevky na rekreáciu známe aj ako rekreačné poukazy. Kto je povinný tieto príspevky poskytovať a kto má na ne nárok? Kto je povinný poskytovať príspevky na rekreáciu? Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov […]

Continue Reading