Monthly Archives: jún 2019

Diéty – cestovné náhrady od 01.07.2019

Opatrením MPSVaR č.176/2019 Z.z. o sumách stravného, došlo s účinnosťou od 01.07.2019 k zvyšovaniu súm stravného pre časové pásma takto: a)    5,10 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín b)    7,60 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín c)    11,60 eur pre časové pásmo nad 18 hodín. Pri vyúčtovaní pracovnej (služobnej) cesty sa účtovateľ […]

Continue Reading

Poznáte novú povinnosť zamestnávateľa?

Širokej verejnosti určite neuniklo oznámenie, že dňom 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 zákona 5/2004 o službách zamestnanosti, v ktorej sa zavádza nová povinnosť pre zamestnávateľov. Ide o povinné nahlasovanie voľných pracovných miest priamo úradu práce v tom územnom obvode, v ktorom sa pracovné miesto nachádza. Z tejto povinnosti je vyňatý len ten zamestnávateľ, ktorý údaje o voľnom pracovnom mieste […]

Continue Reading