Monthly Archives: júl 2019

Absolventská prax

Po skončení strednej resp. vysokej školy sa môže nejeden z nás ocitnúť v situácii a čo teraz ďalej? Teoretické vedomosti sú len jednou stránkou veci. Titul ani prestížna stredná, či vysoká škola už dávno nie sú zárukou toho najvhodnejšieho zamestnania. Získať odborné zručnosti a praktické skúsenosti u zamestnávateľa sa javí ako najefektívnejší spôsob pre zaradenie uchádzačov do zamestnania. A […]

Continue Reading

Príspevok na stravovanie zamestnancov

V zmysle §152 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovania a to buď priamo na pracovisku, alebo v ich blízkosti. Takúto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Túto povinnosť však nemá voči tým zamestnancom, ktorí boli vyslaní na pracovnú cestu. Ďalej zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancom  na stravovanie […]

Continue Reading