Monthly Archives: máj 2019

Mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a noc od 01.05.2019

Nie je to tak dávno, čo sme riešili nové príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a noc. Keďže tieto platili do 30.04.2019, nebudeme ich bližšie už rozoberať, nakoľko od 01.05.2019 je potrebné počítať s novými príplatkami. Nové príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a noc sa týkajú všetkých zamestnancov. Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a noc bližšie upravuje zákonník práce […]

Continue Reading

Oprava chýb minulých období

Ak uplynie lehota na podanie riadneho daňového priznania, resp. opravného daňového priznania, a účtovná jednotka zistí, že je povinná vykonať opravu, vtedy už podáva dodatočné daňove priznanie. V zákone o účtovníctve platí zásada, že účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v tom období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Platí povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz […]

Continue Reading