Monthly Archives: apríl 2019

Daňové priznanie, optimalizovanie dane a 2%

Daňové priznanie a najefektívnejšie optimalizovanie dane Po skončení kalendárneho roka si účtovné jednotky, či už právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, každoročne kladú otázku, kto im vysporiada ich daňové povinnosti – daňové priznanie a tiež ako majú najefektívnejšie optimalizovať svoje dane. Je prirodzené, že podnikateľ, resp. konateľ spoločnosti túto povinnosť a zodpovednosť prenechá na svoju účtovníčku alebo […]

Continue Reading