Monthly Archives: apríl 2020

Povinnosti zemestnávateľa počas pandémie

Počas mimoriadnych opatrení a pandémie koronavírusu má zamestnávateľ povinnosti, ktoré mu vyplývajú nielen zo Zákonníka práce, ale aj zo Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne sa teraz pozrieme na to, aké preventívne opatrenia je zemestnávateľ povinný vykonať. Podľa § 55 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na […]

Continue Reading

Opatrenia vlády počas korona vírusu a karantény

Zatvorené prevádzky, výpadok príjmov, obmedzený pohyb občanov a mnohí zamestnanci nedobrovoľne doma. Taká je v súčasnosti situácia na Slovensku. Vláda SR prišla s opatreniami, vďaka ktorým chce eliminovať dopady pandémie koronavírusu. Bližšie uvádzame niekoľko opatrení vlády SR: 1. Štát preplatí zamestnancom 80% platu ako náhradu mzdy za čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa a […]

Continue Reading