Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Mesiac: júl 2022

Závierkové účtovné prípady

Závierkové účtovné prípady

Daňovník je povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia. Zároveň daňovníkovi plynie lehota na uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok a to v termíne na podanie daňového priznania, čiže do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku.
Read More
danovy bonus

Daňový bonus od 1.7.2022

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude mať dve účinnosti od 1.7.2022 a od 1.1.2023, priniesla zmeny v poberaní daňového bonusu na dieťa.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)