Monthly Archives: január 2019

Významné zmeny v oblasti DPH pre rok 2019

Pre rok 2019 platí v oblasti DPH niekoľko významných zmien, ktoré sú riešené v novele zákona o dani z pridanej hodnoty. Týka sa to najmä uvedených bodov: Ruší sa povinná zábezpeka,  daňový úrad vráti dotknutým subjektom peňažnú zábezpeku najneskôr do 28.2. 2019  v prípade, ak nebola použitá na úhradu nedoplatkov Pomerné odpočítanie dane v § 54d  je nové, ale týka […]

Continue Reading

Zdanenie dividend sa od roku 2017 zmenilo. Ako postupovať?

Zdanenie dividend je veľmi kontroverznou témou. Ide o zdanenie príjmu, ktorý sa vypláca zo zisku, ktorý už bol raz zdanený. Mnoho ľudí tak považuje zdanenie dividend za akúsi formu dvojitého zdanenia. Zdanenie dividend bolo do nášho zákona o dani z príjmov opätovne zavedené od začiatku roka 2017. Aké povinnosti sa týkajú podnikateľov, ktorí si vyplácajú zisky z obchodnej spoločnosti? […]

Continue Reading

Zmeny Zákonníka práce od 1.1.2019 – rekreačné poukazy

Táto zmena sa premietla aj do novely zákona o dani z príjmov. Rekreačné poukazy podľa  § 152a Zákonníka práce sú povinné pre zamestnávateľa, ktorý má viac ako 49 zamestnancov, ak zamestnanec požiada zamestnávateľa, pričom zamestnanec musí mať nepretržitý pracovný pomer najmenej 24 mesiacov. Počet zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet za predchádzajúci kalendárny rok. Dobrovoľné rekreačné poukazy  […]

Continue Reading