Monthly Archives: september 2019

Oznamovanie protispoločenskej činnosti II. časť

V predchádzajúcej časti sme zadefinovali a vysvetlili základné pojmy a nové povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Týmto zákonom sa zároveň zaviedla povinnosť zamestnávateľov mať vypracovaný vnútorný systém preverovania oznámení. Pripomíname, že ide o vnútorný predpis zamestnávateľa, ktorý bližšie určuje podrobnosti ako postupovať v prípade vybavovania podnetov. V §10 a 11 zákona č. 54/2019 […]

Continue Reading

Oznamovanie protispoločenskej činnosti I. časť

V tomto článku prinášame informáciu o novej povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s prijatím zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť 1.3.2019. Prijatím tohto zákona sa zásadným spôsobom zmenili kompetencie inšpekcie práce v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ide o prenos všetkých kompetencií z orgánov inšpekcie práce na nový Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý bude poskytovať ochranu […]

Continue Reading