Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Mesiac: máj 2024

evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Povinnosťou zamestnávateľa je pri každom skončení pracovnoprávneho vzťahu, dohody alebo iného právneho vzťahu, elektronicky odoslať do Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia.
Read More
Základné náležitosti faktúry

Základné náležitosti faktúry

Keďže faktúra plní funkciu účtovného dokladu, musí obsahovať určité povinné náležitosti. Tieto si bližšie teraz povieme a to v závislosti od toho, kto vystavuje faktúru.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)