Monthly Archives: marec 2019

Rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.

Otázkou mnohých, najmä začínajúcich podnikateľov je, pod akou právnou formou budú podnikať. Na Slovensku existuje viacero právnych foriem podnikania, avšak živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným patria medzi tie najčastejšie. Výber právnej formy robíte vždy ešte pred samotným začatím vykonávania činnosti a preto je veľmi dôležité správne zvážiť, čo je pre vás najdôležitejšie a podľa toho zvoliť právnu formu […]

Continue Reading

Súhrnný výkaz DPH – 2. časť

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze nie sú úplné alebo správne, postupuje pri oprave týchto údajov v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty alebo po uplynutí tejto lehoty na podanie súhrnného výkazu. Opravný súhrnný výkaz Ak bol súhrnný výkaz vyplnený chybne a k tomuto zisteniu došlo […]

Continue Reading