Monthly Archives: február 2020

Ročné zúčtovanie daní vs. daňové priznanie

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy za rok 2019 len zo závislej činnosti, môže požiadať zamestnávateľa, u ktorého podpísal vyhlásenie k zdaňovaniu príjmov, o vykonanie ročného zúčtovania dane. Lehota pre rok 2019 je do 17.2.2020. Ak tak neurobí, je povinný si svoje daňové povinnosti vysporiadať sám podaním daňového priznania typu A a to v lehote do 31.3.2020. Ak zdaniteľné príjmy za rok […]

Continue Reading

Benefity pre zamestnancov ako motivačný nástroj

Benefity pre zamestnancov. Nájsť, získať, ale aj udržať lojálnych zamestnancov v spoločnosti vôbec nie je ľahké. Pri rozhodovaní sa, či zamestnanec príjme pracovnú ponuku, dôležitú úlohu zohrávajú ponúkané benefity. Ak vám spoločnosť ponúka finančné ako aj nefinančné výhody, znamená to, že vás chce motivovať a podporiť tak fungovanie tímového ducha v spoločnosti. Benefity sú teda výborným nástrojom na […]

Continue Reading