Daily Archives: 18 18UTC marec 18UTC 2020

Audit v spoločnosti a prečo je pre spoločnosti tak dôležitý?

Audit v spoločnosti. Prečo je dôležitý? Či už ide o povinný audit, ktorý vyplýva zo zákona alebo o audit dobrovoľný, každý z nich má svoje opodstatnenie. Kontrola účtovníctva firmy takouto formou je totiž pre ňu prínosom a audit tak predstavuje nevyhnutnú súčasť fungovania mnohých spoločností. Povinný audit Povinný audit vyplýva niektorým účtovným jednotkám zo zákona, […]

Continue Reading