Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP

Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP

Nie všetci zamestnávatelia majú povinnosť zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím.

Táto povinnosť sa týka len tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov

Ide o ročný výkaz o plnení zamestnávania zdravotne ťažko postihnutých. Povinnosť nájdete v zákone číslo 5 z roku 2004 Zbierky zákonov o službách zamestnanosti v §63 odsek 1 písmena e).

V prípade, že zamestnávateľ nezamestnáva zdravotne ťažko postihnutých zamestnancov, môže zadávať zákazky na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov, ktorí sú zdravotne postihnutí.

Vtedy ide o takzvané náhradné plnenie. 

Zamestnávateľ preukazuje plnenie vždy do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka.

V roku 2024 bude táto povinnosť splnená podaním ročného výkazu do 31.marca 2024, avšak už len elektronicky.

V roku 2024 sa bude prvýkrát podávať výkaz elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára cez portál www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk.

Prihlasovanie do tohto portálu sa realizuje pomocou eID.

Ak zamestnávateľ ešte nie je prihlásený, mal by sa najskôr zaregistrovať, vyplniť základné údaje o spoločnosti.

Po vyplnení všetkých povinných údajov príde zamestnávateľovi notifikačný e-mail o vytvorení konta, ktoré si môže kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť a následne môže výkaz elektronicky podať.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)