Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Ako opraviť chyby v daňovom priznaní?

Ako opravit chyby v danovom priznani

Ako opraviť chyby v daňovom priznaní?

Väčšinu daňových priznaní už máte isto za sebou.

Lehota na podanie daňového priznania totiž uplynula dňom 31.3.2023.

V prípade, že ste požiadali o predĺženie lehoty, oznámili ste to finančnej správe na jej zverejnenom tlačive.

Predĺžená lehota na podanie daňového priznania je spravidla do troch mesiacov, čiže do 30.6.2023.

V rovnakej lehote je daň aj splatná. Ak ste poberali príjmy aj zo zahraničia, je možné predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania až do 30.9.2023.

Ako postupovať, keď zistíte zrejmú nesprávnosť?

Elektronicky ste už podali riadne daňové priznanie. Ak ešte neuplynula lehota na podanie daňového priznania, môžete podať opravné daňové priznanie.

Počet opravných daňových priznaní nie je obmedzený, preto správca dane berie do úvahy vždy to posledné podané.

Ak však po lehote zistíte, že je potrebné v daňovom priznaní čokoľvek opraviť, doplniť, vtedy už nastupuje dodatočné daňové priznanie.

V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy zamestnávateľ už vykonal ročné zúčtovanie dane a zamestnanec dodatočne zistí a preukáže ďalší príjem. V danom prípade povinnosť prechádza na zamestnanca v plnom rozsahu.

Vtedy je dôležité správne posúdiť, či ďalší príjem bol poberaný z titulu závislej činnosti, alebo nie.

Zamestnávateľ vypĺňa a potvrdzuje II. časť tlačiva ročného zúčtovania dane, ktoré je nevyhnutnou prílohou pre podanie riadneho daňového priznania. Zamestnanec k daňovému priznaniu priloží aj ročné zúčtovanie dane, ktoré mu už vykonal jeho zamestnávateľ.

Na vyplnenie daňových priznaní doporučujeme využívať elektronické formuláre zverejnené na stránke finančnej správy.

V týchto inteligentných formulároch sú nastavené kontrolné mechanizmy, ktoré vám prácu rozhodne uľahčia a zároveň aj skontrolujú správnosť vyplnenia daňového priznania.

 
 
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)