Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Diéty – cestovné náhrady od 01.07.2019

Podnikatelia (SZČO), ktorí zvažujú ukončiť svoju živnosť, môžu tak spraviť buď elektronicky alebo osobne.Pri elektronickom ukončení živnosti nie je potrebné navštíviť príslušný okresný úrad.Všetko zrealizujú z pohodlia domova. Stačí sa len prihlásiť na stránku www.slovensko.sk a tu oznámiť ukončenie živnosti. Na tento účel bol zriadený elektronický formulár Oznamovanie ukončenia podnikania, ktorý nájdete v sekcii „Nájsť službu“ pod okresným úradom, kam patríte podľa miesta trvalého pobytu.Na to, aby ste mohli elektroniky oznámiť ukončenie živnosti musí mať vydaný nový OP s čipom, ktorý obsahuje kvalifikovaný certifikát určený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Je možné, že pri vydávaní OP ste oň nepožiadali, preto je potrebné navštíviť políciu, oddelenie vydávania dokladov, kde dodatočne požiadate o vydanie tohto certifikátu.Na úspešné prihlásenie sa na stránku www.slovensko.sk budete potrebovať nielen nový OP s čipom, ale aj čítačku kariet a SW určený na elektronickú komunikáciu. SW je možné stiahnuť v sekcii Na stiahnutie.Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. V praxi sa stretávame s prípadmi, že deň ukončenia živnosti môže byť aj neskorší, v danom prípade je potom dňom zániku živnostenského oprávnenia tento neskorší dátum.Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať aj späť a to najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia.Ukončenie živnostenského podnikania je bez poplatku. Príslušný okresný úrad zasiela informáciu o tom, že ste ukončili živnosť Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovni a príslušnému Daňovému úradu (podľa miesta trvalého pobytu).Aj keď sa na prvý dojem javí, že nemáte vôbec žiadne povinnosti pri ukončení živnosti okrem vyššie už uvedeného oznámenia o ukončení podnikania, je tu predsa ešte jedna povinnosť a to vo vzťahu k Daňovému úradu.Subjekt, ktorý ukončil živnostenské oprávnenie je povinný doručiť úradu osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (kartičku s DIČ) a ak bola vydaná registrácia pre DPH (aj kartičku s DPH) a podať Žiadosť o zrušenie registrácie. Môžete tak spraviť aj osobne, alebo žiadosť a kartičky môže doručiť aj poštou. Lehota na vybavenie je 30 dní odo dňa ukončenia podnikania. 
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)