Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Diéty – cestovné náhrady od 01.07.2019

Podnikatelia (SZČO), ktorí zvažujú ukončiť svoju živnosť, môžu tak spraviť buď elektronicky alebo osobne. Pri elektronickom ukončení živnosti nie je potrebné navštíviť príslušný okresný úrad. Všetko zrealizujú z pohodlia domova. Stačí sa len prihlásiť na stránku www.slovensko.sk a tu oznámiť ukončenie živnosti. Na tento účel bol zriadený elektronický formulár Oznamovanie ukončenia podnikania, ktorý nájdete v sekcii „Nájsť službu“ pod okresným úradom, kam patríte podľa miesta trvalého pobytu. Na to, aby ste mohli elektroniky oznámiť ukončenie živnosti musí mať vydaný nový OP s čipom, ktorý obsahuje kvalifikovaný certifikát určený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Je možné, že pri vydávaní OP ste oň nepožiadali, preto je potrebné navštíviť políciu, oddelenie vydávania dokladov, kde dodatočne požiadate o vydanie tohto certifikátu. Na úspešné prihlásenie sa na stránku www.slovensko.sk budete potrebovať nielen nový OP s čipom, ale aj čítačku kariet a SW určený na elektronickú komunikáciu. SW je možné stiahnuť v sekcii Na stiahnutie. Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. V praxi sa stretávame s prípadmi, že deň ukončenia živnosti môže byť aj neskorší, v danom prípade je potom dňom zániku živnostenského oprávnenia tento neskorší dátum. Oznámenie o ukončení podnikania možno vziať aj späť a to najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. Ukončenie živnostenského podnikania je bez poplatku. Príslušný okresný úrad zasiela informáciu o tom, že ste ukončili živnosť Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovni a príslušnému Daňovému úradu (podľa miesta trvalého pobytu). Aj keď sa na prvý dojem javí, že nemáte vôbec žiadne povinnosti pri ukončení živnosti okrem vyššie už uvedeného oznámenia o ukončení podnikania, je tu predsa ešte jedna povinnosť a to vo vzťahu k Daňovému úradu. Subjekt, ktorý ukončil živnostenské oprávnenie je povinný doručiť úradu osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (kartičku s DIČ) a ak bola vydaná registrácia pre DPH (aj kartičku s DPH) a podať Žiadosť o zrušenie registrácie. Môžete tak spraviť aj osobne, alebo žiadosť a kartičky môže doručiť aj poštou. Lehota na vybavenie je 30 dní odo dňa ukončenia podnikania.  
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)