Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Kryptomeny a ich zdaňovanie – 1. časť

Dnes sa bližšie pozrieme a zadefinujeme kryptomeny a ich zdaňovanie v podmienkach SR.

Táto téma je čoraz viac vyhľadávanejšou, a keďže sa týka tak FO ako aj PO, rozhodli sme sa venovať jej pozornosť tým, že si bližšie vysvetlíme, aké máme povinnosti v zmysle platnej legislatívy.

Čo je to kryptomena?

Od 1.10.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 213/2018 Z.z., ktorá upravuje zákon o dani z príjmov a to vo veci zdaňovania virtuálnych mien. Do §8 ods. 1 písm. t) zákona o dani z príjmov medzi ostatné zdaniteľné príjmy pribudli aj príjmy z predaja virtuálnej meny. MF SR vydalo ešte  roku 2018 metodické usmernenie k postupu zdaňovania virtuálnych mien (usmernenie nájdete pod číslom MF/10386/2018-721), z ktorého vyberáme podstatné:

1/ Virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, ani nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, nemá právny status meny alebo peňazí, ale je akceptovaný niektorými FO alebo PO ako platobný prostriedok, a ktorý možno prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

2/ Príjem (výnos) plynúci z predaja virtuálnej meny je predmetom dane, ktorý nie je od dane oslobodený a teda je považovaný za zdaniteľný príjem.

3/ Za predaj virtuálnej meny sa na účely zdanenia považuje aj výmena virtuálnej meny za majetok/službu alebo odplatný prevod, dokonca aj výmena za inú virtuálnu menu.

Čo to znamená v praxi?
Vysvetlíme si na jednoduchom príklade. Ak ste nakúpili kryptomenu a držíte ju vo svojej peňaženke alebo na burze, jej prípadný nárast hodnoty nezdaňujete a to až do okamihu, kedy kryptomenu zmeníte do inej formy napr. kryptomenou zaplatíte za tovar/službu alebo ju meníte za inú virtuálnu menu. Obdobne je to aj v prípade ťaženia. Čiže pokiaľ vyťaženú kryptomenu nepredáte, zisk nezdaňujete.

Ako zdaniť kryptomenu?

Ak ste rezidentom SR a váš ročný príjem za rok 2019 je viac ako 1969 eur a obchodovali ste s kryptomenami, tak podľa platnej právnej legislatívy SR ste povinný podať daňové priznanie. Hranica pre povinné podanie daňového priznania za rok 2020 je suma 2207,10 eur (ide o polovicu NčZD za rok 2020).

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)