Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Kryptomeny a ich zdaňovanie – 2. časť

V predchádzajúcej časti sme venovali pozornosť kryptomenám, ich definícii, aplikácii v praxi a načrtli sme povinnosť zdanenia v podmienkach SR.

Teraz sa bližšie pozrieme ako celý proces zdaňovania kryptomien v praxi prebieha.

Lehota na podanie daňového priznania FO ako aj PO je povinná podať daňové priznanie za celý kalendárny rok (pri PO to môže byť samozrejme aj hospodársky rok) a to v lehote do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Typ daňového priznania

V podmienkach SR podávajú FO buď daňové priznanie typu A alebo typu B a to v závislosti toho, aký druh príjmu za zdaňovacie obdobie poberali. Typ A sa využíva u daňovníkov, ktorí majú len príjmy zo závislej činnosti (teda príjmy z pracovnoprávnych vzťahov). Typ B použijú rovnako FO nepodnikatelia ako aj SZČO, ktoré majú okrem príjmov zo závislej činnosti aj iný druh príjmov, napr. z podnikania, z prenájmu nehnuteľnosti, alebo ostatný príjem definovaný v § 8 zákona o dani z príjmov. A práve do tohto paragrafu 8 radíme aj príjmy z predaja virtuálnej meny. V daňovom priznaní typu B uvádzate tieto príjmy na r. 16 v VIII. oddiely daňového priznania.

Čo všetko zdaňujem?

Do celkových zdaniteľných príjmov sa započítava akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a teda nie je od dane z príjmov oslobodený. Upozorňujeme však, že príjem z predaja kryptomeny je dôležité zaradiť do správneho zdaňovacieho obdobia, tzn. príjem sa zahrnie do základu dane v období realizácie predaja kryptomeny.

Sadzba dane

Sadzba dane bude závisieť od základu dane. Čím vyšší základ dane, tým vyššia daň, čiže použijeme 19% alebo 25% daň. V prípade, že sa jedná o FO nepodnikateľa, treba počítať s tým, že z predaja kryptomeny zaplatíte ešte 14% zdravotné odvody.

To, akým smerom sa bude uberať zdaňovanie kryptomien ťažko predpovedať, je celkom možné, že v budúcnosti budú kryptomeny podliehať aj medzinárodnému zdaňovaniu.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)