Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňový bonus na zvýšené splátky úveru

Danovy bonus

Daňový bonus na zvýšené splátky úveru

Pri podaní daňového priznania za rok 2023, alebo pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 budeme prvýkrát uplatňovať aj daňový bonus na zvýšené splátky úveru.

Doteraz sme poznali len daňový bonus na zaplatené úroky.

Hneď na začiatok upozorňujeme, že daňovník / zamestnanec si môže uplatniť len jedno daňové zvýhodnenie a to buď daňový bonus na zaplatené úroky alebo daňový bonus na zvýšené splátky úveru.

Ostatné daňové zvýhodnenia zostávajú bezo zmeny.

Daňovník a rovnako aj zamestnanec je povinný priložiť k daňovému priznaniu / žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane aj potvrdenie z banky.

Ak sa podáva daňové priznanie, skutočnosť, že žiada daňový bonus na zvýšené splátky vyznačuje daňovník v oddiele s názvom “Miesto na osobitné záznamy daňovníka”.

Oddiel, ktorý hovorí o daňovom bonuse na zaplatené úroky zostane nevyplnený. Ak žiada zamestnanec o daňový bonus na zvýšené splátky, túto skutočnosť vyznačí priamo v žiadosti  o vykonanie ročného zúčtovania dane v časti “Miesto na osobitné záznamy daňovníka”, pričom časť, ktorá hovorí o daňovom bonuse na zaplatené úroky zostane nevyplnená.

Ak došlo v priebehu kalendárneho roka k zvýšeniu splátky úveru, túto skutočnosť uvedie daňovník / zamestnanec v osobitných záznamoch vyššie už uvádzaných takto:

za každý kalendárny mesiac uvedie vypočítanú sumu 75% z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru (takzvanej referenčnej splátke), najviac však do výšky 150€ za mesiac.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)