Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
Inventarizacia

Inventarizácia II.časť

Inventarizácia je nadradený pojem k inventúre, pod ktorým chápeme celý proces, ktorým účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Read More
inventarizacia

Inventarizácia I. časť

Koniec kalendárneho roka je pre všetkých nesmierne náročný a zvlášť pre účtovníkov, audítorov. Každý podnikateľský subjekt má okrem iných povinností tiež povinnosť vykonať a to každoročne k 31.12. inventarizáciu.
Read More
Registracia DPH

Povinná a dobrovoľná registrácia DPH

Zdaniteľnou osobu je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty určite nie je potrebné účtovným jednotkám zvlášť predstavovať.
Read More
Rekreacny poukaz

Rekreačný poukaz v roku 2019

Kto má nárok na rekreačný poukaz? Aká je výška príspevku na rekreáciu? Kde sa dajú rekreačné poukazy využiť? Toto sú najčastejšie otázky. My máme odpovede
Read More
Byrokracia

Zákon proti byrokracii II. časť

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril portálové riešenie prostredníctvom ktorého si orgány verejnej moci môžu plniť ich zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona proti byrokracii.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)