Daily Archives: 29 29UTC november 29UTC 2019

Register účtovných závierok

Účtovnú závierku v každej obchodnej spoločnosti schvaľuje príslušný orgán, ktorým môže byť: Valné zhromaždenie (napr.  a.s. alebo  s.r.o.) Členská schôdza (napr. družstvá) Ústredný orgán štátnej správy (štátny podnik) Podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. je účtovná jednotka povinná schváliť účtovnú závierku najneskôr do 1 roka po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje. Účtovná jednotka a to […]

Continue Reading