Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Benefity pre zamestnancov ako motivačný nástroj

Benefity pre zamestnancov
Benefity pre zamestnancov.
Nájsť, získať, ale aj udržať lojálnych zamestnancov v spoločnosti vôbec nie je ľahké.

Pri rozhodovaní sa, či zamestnanec príjme pracovnú ponuku, dôležitú úlohu zohrávajú ponúkané benefity. Ak vám spoločnosť ponúka finančné ako aj nefinančné výhody, znamená to, že vás chce motivovať a podporiť tak fungovanie tímového ducha v spoločnosti. Benefity sú teda výborným nástrojom na to, ako kompenzovať vysoké pracovné tempo a nasadenie, ktoré sa od zamestnancov očakáva.

Rozlišujeme finančné a nefinančné benefity pre zamestnancov.

Z pohľadu daní niektoré sú zdaniteľným príjmom a iné príjmom oslobodeným od dane.

Medzi finančné benefity pre zamestnancov patria napríklad:
 • 13. a 14.plat
 • Mobilný telefón na súkromné účely
 • Rôzne zamestnanecké zľavy
 • Auto aj na súkromné účely
 • Príspevok zamestnávateľa na DDS
 • Odmeny pri pracovnom a životnom jubileu a pod.
 • Medzi nefinančné benefity zaraďujeme:
 • Pružný pracovný čas
 • Firemné akcie
 • Narodeninové voľno
 • Zdravotné voľno
 • Nápoje, ovocie zdarma
 • Práca z domu
 • Masáže a pod.
Benefity pre zamestnancov z pohľadu daní:

V §5 ods. 1 až 4 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú definované príjmy, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancom, pričom tieto z pohľadu daní predstavujú pre zamestnanca zdaniteľný príjem. S účinnosťou od 01.01.2020 bol §5 ods. 7 zákona o dani z príjmov rozšírený o zamestnanecký benefit na vzdelávanie zamestnancov, pričom pre zamestnanca ide o oslobodený príjem. Ide o akékoľvek vzdelávanie zamestnanca, pričom musia byť splnené tieto 2 základné podmienky:

1/ malo by ísť o vzdelávanie, ktoré súvisí s činnosťou zamestnávateľa

2/ ak si zamestnanec zvyšuje stupeň vzdelania na VŠ I.stupňa resp. II.stupňa, musí byť splnená ešte ďalšia podmienka a to trvanie pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru  alebo členského pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa aspoň 24 mesiacov.

>> Prečítajte si ďalší článok s názvom: Novela zákona o DPH od 1.1.2020

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)