Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Opatrenia vlády počas korona vírusu a karantény

Opatrenia vlády počas korona vírusu a karantény
Zatvorené prevádzky, výpadok príjmov, obmedzený pohyb občanov a mnohí zamestnanci nedobrovoľne doma. Taká je v súčasnosti situácia na Slovensku. Vláda SR prišla s opatreniami, vďaka ktorým chce eliminovať dopady pandémie koronavírusu.
Bližšie uvádzame niekoľko opatrení vlády SR:

1. Štát preplatí zamestnancom 80% platu ako náhradu mzdy za čas prekážok v práci na strane zamestnávateľa a to z dôvodu, že kvôli nariadeniam vlády museli byť prevádzky zatvorené. Najviac teda 80% hrubej mzdy. Limit je nastavený na 1100 eur / 1 zamestnanca a maximálne 200 000 eur / na firmu. Týmto opatrením chce štát zabrániť prepúšťaniu zamestnancov.

2. Aj SZČO sa môžu uchádzať o príspevok od štátu. Ide o príspevok pri poklese tržieb, ktoré sa budú zvyšovať podľa výpadku príjmov. Tu sú dané však aj podmienky, ktorých podnikateľských subjektov sa uvedený príspevok bude týkať. SZČO musia byť nemocensky a dôchodkovo poistené, teda ide o tie subjekty, ktoré pravidelne odvádzajú odvody, pričom nesmú mať pozastavenú alebo zrušenú živnosť. Pokiaľ ide o súbeh SZČO s iným príjmom, napríklad príjem zo závislej činnosti, tento príspevok sa ich nebude týkať. O tento príspevok je možné požiadať príslušný ÚPSVaR a to podľa miesta prevádzky. Na tento účel bola zriadená web stránka pomahameludom.sk, kde sa podnikateľské subjekty dozvedia, akým spôsobom sa uchádzať o daný príspevok. V krátkosti len uvádzame, že je sprístupnená žiadosť o tento príspevok, pričom je nutné oň požiadať výlučne elektronicky.

3. Poskytnutie bankových záruk vo výške 500 miliónov eur mesačne.

4. Zamestnancom a rodičom, ktorí zostali doma z dôvodu šírenia pandémie na PN, resp. OČR, bude od 1.dňa potreby PN/OČR hradené 55% z ich hrubej mzdy. Vyplýva to z novely zákona č. 63/2020 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 27.3.2020. V praxi to znamená, že zamestnávatelia nebudú hradiť svojim zamestnancom prvých 10 dní náhradu príjmu z dôvodu PN, pretože podľa novely zákona o SP budú mať nárok na nemocenské dávky od 1. dňa PN. Čo sa týka OČR z dôvodu karantény, tá môže presiahnuť aj viac ako 10 dní. Novela v §293 es) upravuje totiž, že počas celého obdobia poberania ošetrovného sa neprerušuje poistné na NP, poistné na DP a PvN a povinné odvody sa neplatia. Zamestnanci majú povinnosť komunikovať so SP výlučne elektronicky.

5. Odklad odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40%. Viac informácii zverejnených na stránke Sociálnej poisťovne.

6. Odklad preddavkov na dane z príjmov pri poklase trižieb o viac ako 40%. Viac informácii zverejneneých stránke FS SR.

7. Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty a to od roku 2014 vrátane.

Zdroj: https://jaspis.sk/aktuality/ekonomicke-opatrenia-kriza-koronavirus

Ďalší zaujímavý článok na tému Daň z príjmu a sadzba dane si môžete prečítať tu: https://sahesa.sk/dan-z-prijmu-sadzba-dane/

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)